ส่งผลการวิ่ง


เข้าสู่ระบบ


การใช้งานและการส่งระยะวิ่ง

📌 APPLICATION ที่ใช้งานในการส่งระยะวิ่งของ VITUAL RUN

📌 การส่งระยะวิ่ง

 1. กรอกเลข BIB ที่ผูกกับสมาชิก ของท่านและกด ค้นหา
 2. เลือกประเภทการส่งระยะวิ่ง “ส่งระยะจากแอพพลิเคชั่น” หรือ “ส่งระยะจากภาพถ่ายอื่นๆ”
 3. หากเลือก “ส่งระยะจากแอพพลิเคชั่น” ให้แคปหน้าจอแอพพลิเคชั่นที่มีระยะวิ่งชัดเจน เช่น
  ตัวอย่างหน้า Application : Nike Run Club

  ตัวอย่างหน้า Application : Runkeeper

  ตัวอย่างหน้า Application : Endomondo
 4. กดปุ่ม เลือกรูป จากนั้น CROP เลือกที่ตัวเลขระยะวิ่งที่แอพพลิเคชั่นได้แจ้งเอาไว้ ( เฉพาะระยะวิ่งเท่านั้น )
  หากมีการอัพเดทที่ไม่ใช่ระยะวิ่งเพียงอย่างเดียว ระบบจะอ่านค่าอื่นๆเข้ามาด้วยทำให้ระยะวิ่งของท่านผิดพลาดจะต้องเข้าไปแก้ไขและอัพรูปใหม่ตัวอย่างการส่ง CROP ระยะวิ่ง ที่ถูกวิธี และ ผิดวิธี

  การ CROP ที่ถูกวิธีสำหรับการเช็คระยะวิ่ง ( อ้างอิงจากรูปด้านบน )
  * สังเกตหน่วยที่เป็น Kilometers / distance จะเป็นระยะวิ่งของเรา
  * ระยะทางจะต้องมากกว่า 1.00 km. ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100 km. ต่อครั้งในการอัพระยะวิ่ง
  * เมื่อ CROP ระยะถูกต้องแล้ว แต่ระบบประมวลผลไม่ตรงให้ลองขยับ CROP และกดประมวลผลอีกครั้งเพื่อเช็คความถูกต้อง


  การ CROP ที่ผิดวิธีวิธีสำหรับการเช็คระยะวิ่ง ( อ้างอิงจากรูปด้านบน )
  * ผลที่อัพรูปผิดวิธีหรือไม่ถูกต้อง ระยะที่ได้จะไม่ตรงกับรูปที่ท่านส่ง และทำให้ระยะผิดพลาด
  * หากลองอัพภาพแล้วอ่านระยะวิ่งไม่ได้ หรือ ระยะวิ่งยังไม่ถูกต้อง กรุณาเลือกประเภทการส่งระยะจากรูปภาพเป็น “ส่งระยะจากภาพถ่ายอื่นๆ”
  และทำการอัพรูประยะวิ่งของท่านและกรอกเป็นตัวเลขแทน
 5. กดปุ่ม ประมวลผลระยะวิ่ง จากรูป และ กดปุ่ม ส่งระยะวิ่ง
  หากประมวลผลแล้วระยะวิ่งของท่านไม่ตรงกับรูป โปรด CROP หรือ อัพรูปเข้ามาตรวจสอบใหม่อีกครั้งก่อนกด ส่งระยะวิ่ง
 6. หากเลือก “ส่งระยะจากภาพถ่ายอื่นๆ”
 7. กดปุ่ม เลือกรูป ใส่เลขระยะวิ่ง และ กดปุ่ม ส่งระยะวิ่ง

** เมื่อระยะครบกำหนด กรุณาดาวน์โหลด E-BIB และ E-Certificate ใน Computer เพื่อความคมชัดและครบถ้วนของไฟล์
** ใช้ BROWSER CHROME เวอร์ชั่น 50 ขึ้นไป หรือ ใช้ BROWSER FIREFOX เวอร์ชั่น 25 ขึ้นไป ในการดาวโหลด
เนื่องจากการทำงานของ API มีขีดจำกัด BROWSER อื่นๆอาจจะทำงานไม่ได้ตามประสิทธิภาพ

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
* สำหรับสมาชิกใหม่ หากจะเข้าใช้ระบบด้วยบัญชี facebook กรุณาตรวจสอบ email สำหรับบัญชี facebook ว่าเป็น email ที่ใช้งานในปัจจุบันของท่านหรือไม่ เพราะทางเว็บไซต์จะต้องส่งเอกสารการชำระเงินเมื่อท่านลงทะเบียนไปทาง email
* โปรดใช้ email ที่ท่านใช้งานในปัจจุบันเพื่อสมัครสมาชิก